Tvůrčí tým

Tvůrčí tým
Tvůrčí tým
Tvůrčí tým
Tvůrčí tým
Tvůrčí tým

VFR Aplikace

tvůrčí tým

Aplikace VFR Komunikace představuje výsledek dlouholeté práce – nahrávání komunikace během leteckých expedic do řady míst světa, natáčení a zpracovávání expedičních videí, fotografování během leteckých expedic, zpracování učebních textů, vytvoření elektronického modelu aplikace, zpracování grafiky celé aplikace, vytvoření vzorových nahrávek a množství další méně viditelné práce. To vše by nebylo možné, kdyby se nám nepodařilo vytvořit tým věci oddaných profesionálů a zároveň nadšenců, jehož hlavními členy jsou:

Martina Skálová – dispečerka FIC Praha Information v podniku Řízení letového provozu s.p.

Martina se velmi ochotně věnovala nahrávkám vzorové komunikace služby Information a zároveň pomohla některá hlášení doladit tak, aby maximálně odpovídala praxi. Jako jediná zástupkyně něžného pohlaví v celém týmu pomohla Martina aplikaci také přiblížit realitě, kdy v řízení letového provozu pracuje ve většině zemí řada žen.

Martina Skalova

Tomáš Koller - Řídící TWR/APP v podniku Řízení letového provozu s.p.

Také Tomáš se velmi ochotně věnoval nahrávání vzorové komunikace řídícího TWR/APP, která se objevuje zejména při VFR letech na řízená letiště či při průletu řízeným prostorem. Díky němu si proto můžete vyslechnout i vyzkoušet profesionální komunikaci při VFR letu v řízeném prostoru a na řízené letiště.

Tomas Koller

Dmitrij Jurin – šéf technologické firmy Infonia

Dmitrij, jehož firma provozuje také webové stránky Flying Revue, je hlavní duší stojící za koncepcí technologického řešení celé aplikace VFR Communication. Dmitrij celou technologickou část přípravy aplikace koordinoval a řadu kroků také sám realizoval.

Dmitrij Jurin

Pavel Jirsa – hlavní programátor firmy Infonia

Pavel se věnoval detailnímu programování a vytváření všech částí aplikace VFR Communication – animace, nahrávky skutečné komunikace, vkládání videí... Ke konci výroby aplikace už bylo patrné, že si principy VFR letecké komunikace sám velmi dobře osvojil.

Pavel Jirsa

Jožo Skácal – grafik Flying Revue

Jožo je hlavním grafikem časopisu Flying Revue, a tak pro aplikaci VFR Communication vytvořil také všechny grafické prvky včetně piktogramů a ikon. Jožova tvořivost pomohla z aplikace VFR Communication vytvořit produkt, který je nejen unikátní svým obsahem, ale je také příjemné s ním pracovat.

Jozo Skacal

Jindřich Ilem – video editor Flying Revue

Jindřich zpracovává desítky hodin expedičních videí tak, aby bylo možné to hlavní z nich shlédnout během několika minut a originálních videích Flying Revue, z nichž řada je využitá i v aplikaci VFR Communication. Jindřich zároveň vyhledával a stříhal nahrávky reálné komunikace v desítkách hodin záznamů pořízených během leteckých expedic Flying Revue.

Jindřich Ilem

Jiří Pruša – expediční pilot Flying Revue

Jiří je autorem obsahové koncepce aplikace VFR Communication i vysvětlujících textů a většiny instruktážních videí. Jako expediční pilot Flying Revue pak během leteckých expedic nahrával skutečnou komunikaci v mnoha zemích světa. V aplikaci je využita i řada jeho leteckých video záznamů.

Jiri Prusa
 
VFR Komunikace > Tvůrčí tým